Reshimgathi Matrimonials

नियम

 • संस्थेचे सभासद होणे करिता संस्थेकडे आपला फोटो, पत्रिका व संस्थेची फि द्यावी लागेल.
 • संस्थेचे सभासदत्व एक वर्षाकरिता राहील. एकावर्षानंतर नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे.
 • एक वर्षाकरिता संस्थेची नोंदणी फि रु.२२००/- आहे. नूतनीकरणासाठी फी रु.२०००/- द्यावे लागतील.
 • नोंदणी फी व नूतनीकरण फी रोखीने, मनीआर्डरने अथवा चेकने स्वीकारली जातील.
 • सभासद नोंदणी फी, नूतनीकरण फी पुढील बँक अकॉउंट मध्ये जमा करू शकतात.

  बँक :- स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
  ब्रान्च सातारा,
  A/C No. 0032297687143
  IFSC- SBIN0001809
  अकॉउंट नाव :- प्रतिभा सुधाकर देशमुख

 • संस्थेकडे एकदा भरलेली फी कोणत्याही कारणाने परत मिळणार नाही.
 • सभासदाला नोंदणी क्र. व कार्ड दिले जाते. संस्थेशी व्यवहार करताना सभासदाचे नाव, नोंदणी क्र. याची माहिती द्यावी, तसेच संस्थेमध्ये येताना नोंदणी कार्ड सोबत आणावे.
 • संस्थेच्या वेबसाइटवर स्थळांचे पत्ते व फोननंबर नसतात. अनुरूप असलेल्या स्थळांचा नोंदणी क्र. ऑफिसमध्ये कळवून त्याची माहिती घ्यावी.
 • फोन कार्यालयीन वेळेतच करावा. आपण दिलेल्या फॉर्ममधील फोननंबरवरुनच फोन करावा.
 • एका सभासदास फोनवरून एकावेळेस जास्तात जास्त ७ आईडी नंबरचे फोननंबर मिळतील.
 • ऑफिस टाईमिंग सकाळी ११.०० ते संध्या. ५.००. मंगळवारी ऑफिस बंद राहील.
 • सभासदांना वधुवरांची यादी पाहणेस मिळेल. त्यामध्ये आपल्या अपेक्षेनुसार योग्यतेप्रमाणे जे स्थळ ह्वे असेल त्याचा नोंद्णी क्रमांक दिले नंतर नोंदणीनुसार संबंधीत स्थळाची माहिती दिली जाईल.
 • माहिती घेतलेल्या स्थळाची नोंद सभासद कार्डमध्ये करणे गरजेचे आहे. तसेच स्थळाची माहिती घेउन गेल्यानंतर त्या स्थळासंबंधी काय कार्यावाही झाली त्याचा तपशील दिल्यानंतरच पुढील स्थळाची माहिती मिळेल.
 • स्थळाची माहिती घेणेसाठी कार्यालयात येताना दोन व्यक्तिंपेक्षा अधीक व्यक्तिंनी येउ नये.
 • संस्थेकडुन घेतलेल्या स्थळाची माहिती अन्य कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तिस किंवा संस्थेस देउ नये. तसे निदर्शनास आल्यास सभासदत्व रद्द करण्यात येईल.
 • विवाह ठरले नंतर तसे संस्थेस सुचित करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार आपली माहिती, फोटो व कागदपत्रे परत देणे सोईचे होईल.
 • वरील प्रमाणे नियम मान्य असतील त्यांनीच या केंद्रात नोंदणी करावी.

Copyright © 2014. All rights reserved.                             Home| Rules | About us | Contact us
Developed by: Shailani Software Solutions

面对同质化竞争丰胸产品日益激烈的美胸市场,以及生活质量和科技力量的丰胸产品粉嫩公主不断进步, 大多数美胸产品原材料不明丰胸最快方法、且效果不明显,制作工艺简单,丰胸方法品类效仿严重。